Základní škola

Představujeme naší malotřídní školu Dešenice – vítejte u nás 😊 

 

Struktura školy:

Základní škola: neúplná
spojené ročníky v jedné třídě
II.třída – 1. , 2. ročník
I.třída – 3.,4. a 5. ročník

Mateřská škola: jednotřídní, celodenní

Spádový obvod školy:

 • Dešenice
 • Depoltice
 • Milence


Základní škola a mateřská škola Dešenice, okres Klatovy, příspěvková organizace je právnická instituce vykonávající činnost těchto škol a školských zařízení:

 • mateřská škola zabezpečuje předškolní vzdělávání,
  kapacita: 28 žáků,
 • základní škola poskytuje základní vzdělávání na 1. st.,
  kapacita: 60 žáků
 • školní družina poskytuje zájmové vzdělávání,
  kapacita: 25 žáků
 • školní jídelna zabezpečuje školní stravování dětí ZŠ a MŠ, závodní stravování zaměstnanců a stravování cizích osob,
  kapacita: cca 75

 Výhody naší školy:

 • Škola, která rozvíjí osobnost žáka tak, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodnout a být zodpovědný za svá rozhodnutí.
 • Škola, která vybavuje žáky všemi potřebnými kompetencemi podle jejich maximálních možností za aktivní podpory a spolupráce rodiny, která poskytuje všem příležitost k růstu a úspěchu v inspirativním prostředí.
 • Škola, která pomocí efektivních metod výuky vede žáky k týmové práci, k vzájemnému respektu a pomoci mezi sebou i ostatním.
 • Škola, která se snaží optimálním způsobem rozvíjet možnosti všech žáků tak, aby každý mohl naplno rozvinout svůj individuální potenciál.
 • Škola, ve které se všichni cítíme dobře a bezpečně.
 • Škola, která se zapojuje do vhodných dotačních programů a projektů.
 • Škola, pro praktický život.
 • Škola, která souzní s přírodou a může si dovolit se v ní přímo vzdělávat.
 • Škola, která má velikou podporu svého zřizovatele – obce Horní Vltavice.
 • Škola, která využívá moderní vzdělávací metody a IT technologie.
 • Škola, která vede děti a žáky ke sportu (lyžařský kurz, trojboj, plavecký kurz).
 • Škola, s výukou cizích jazyků – anglický jazyk již od předškoláčků.
 • Škola, která umožňuje individuální vzdělávání.