Desatero pro rodiče

DESATERO PRO RODIČE

1. Každý den kontroluji školní tašku za přítomnosti svého prvňáčka.
2. Každý den zkontroluji penál a pomůžu připravit ořezané tužky a pastelky.
3. Pomáhám dítěti v přípravě školních potřeb a učebních pomůcek za jeho přítomnosti, společně je ukládáme do tašky.
4. Školní pomůcky koupím podle pokynů učitelky, podepíši je.
5. Pravidelnou přípravu na vyučování rozdělím dítěti na kratší časové intervaly.
6. Příprava na vyučování by měla probíhat v klidném a příjemném prostředí, aby se dítě mohlo soustředit na svou práci.
7. V klidu si popovídám s dítětem o tom, co prožilo ve škole, snažím se odpovědět na jeho dotazy.
8. O společných kulturních zážitcích ( rozhlas, televize, divadlo, kino, koncert ) si s dítětem vyprávím, snažím se mu vysvětlit, čemu nerozumělo. Tím nenásilnou formou rozvíjím jeho rozumové vnímání.
9. Dítěti připravím takové podmínky, aby zvládlo svůj úkol co nejlépe.
10. Jsem součástí školy, nestojím mimo ni, zúčastňuji se akcí školy.